My Zabiegani

Jeśli chcesz do nas dołączyć to wydrukuj, wypełnij, podpisz i przynieś ze sobą na najbliższe spotkanie 🙂
Deklaracja członkowska – PDF
Deklaracja członkowska – DOCX

Ale najpierw przeczytaj STATUT

Władze Stowarzyszenia:

Zarząd:
Prezes Zarządu: Ryszard Kętrzyński
Wiceprezes Zarządu: Szymon Sankowski
Skarbnik: Beata Nieznaj
Sekretarz: Anna Wilk
Członek Zarządu: Monika Rżany
Członek Zarządu: Robert Chajdaś

Komisja Rewizyjna:
Paulina Jagodzińska
Zygmunt Sumiec
Liliana Lonca