Extreme Fitnes

Wejście 2x w tygodniu
– niedziela 10:00 zajęcia grupowe (Blackroll rolowanie)
– dowolne zajęcia w klubie (wolne wejście)

Rozliczenie indywidualne z klubem.